Výrok dňa

Dajte mi 100 kazateľov, ktorý sa neboja ničoho okrem hriechu, a netúžia po ničom okrem Boha; oni sami zatrasú bránami pekla a vybudujú Božie kráľovstvo na Zemi… John Wesley