Som kresťan, čo ďalej?


Ako sa človek stane kresťanom? Narodí sa tak? Je ako dieťa pokrstený? Je príslušník nejakej cirkvi? Robí dobré skutky a verí, že Boh existuje? Na všetky tieto otázky je odpoveď nie! Stať sa kresťanom, t.j. nasledovníkom Krista, sa môže človek stať iba jediným spôsobom. Tak ako to povedal Ježiš. Človek sa musí znova narodiť, narodiť sa z Božieho Ducha. Každý človek zhrešil, porušil zákon, ktorý Boh dal človeku a tým duchovne zomrel. Človek bol stvorený pre obecenstvo s Bohom, ale to skrze hriech každý z nás stratil. Vnikla nepreklenuteľná priepasť medzi človekom a Bohom. Ježiš prišiel, aby skrze svoju smrť na kríži niesol naše hriechy a tým nás od nich očistil a tú priepasť odstránil. Neide iba o priepasť, ale o náš večný osud, ktorým je večná smrť v ohnivom jazere. Ježiš nás vykúpil z hriechov a daroval nám novú, nádhernú budúcnosť s Ním v Nebi.

Mnoho ľudí túto dobrú správu nepozná, alebo ju nechce prijať. Človek, ktorý spoznal, že je hriešny, činil si pokánie zo svojich hriechov, vydal svoj život do rúk Ježiša Krista a učinil Ho Pánom svojho života sa stal kresťanom. Verím, že si to aj ty! Čo ale robiť ďalej? Čo chce od Teba Boh? Každý tento bod je nesmierne dôležitý pre tvoj život viery.

  • Buduj osobný vzťah so živým Bohom, tvojim Pánom a Spasiteľom, Ježišom Kristom.Denne čítaj Bibliu, inšpirované Božie Slovo, a snaž sa konať to, čo čítaš.Modli sa denne. Modlitba nie je tvoja povinnosť. Modlitba je tvoje právo rozprávať sa s tvojim Nebeským Otcom.
  • Nájdi si živé spoločenstvo znovuzrodených kresťanov, kde môžeš prakticky žiť svoju vieru, byť povzbudený, kde môžeš nájsť súrodencov v Kristovi. Ak nevieš o žiadnej takejto kresťanskej cirkvi v tvojom okolí, my ti ju pomôžeme nájsť. Ale nikdy nezostaň bez spoločenstva.
  • Zdieľaj svoju vieru s inými. Hovor o svojom znovuzrodení so svojimi priateľmi a známymi, povedz im, čo pre teba spravil Boh.