Spoznaj Boha


Dobrá správa – evanjelium je úžasné posolstvo života. Boh sa stal človekom, aby zomrel za moje a tvoje hriechy a daroval nám večný život. Človek môže, skrze osobný vzťah so vzkrieseným Kristom, spoznať Boha vo svojom živote osobne. To je aj cieľ nášho života. Spoznať osobne Boha a nasledovať Ho celý svoj zbytok života.

Toto hovorí Biblia: Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných a nedá si slúžiť ľudským rukám, akoby dačo potreboval; veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha, či by Ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme… Skutky 17,24-28

Milý priateľ, Boh aj tebe vymeral na tejto zemi čas, aby si ho hľadal a spoznal. On ti odpustil tvoje hriechy, miluje ťa a čaká ťa.

Prajeme ti, aby si aj prostredníctvom tohto webu hľadal Boha a našiel odpovede na svoje životné otázky.