Postavení na Krista, spasení Kristom

Mnohí kresťania žijú pod odsúdením a odmietnutím. Dôvodom je, že nepoznajú svoju identitu v Kristovi. Prvom rade Bohu ide o to, aby Jeho deti žili v slobode Ducha, a tá je v Kristovi. Prostredníctvom celej Biblie sa Boh snaží nám ukázať obraz svojho Syna. Keď Boh dal postaviť stánok, vložil do každého detailu nejaký odkaz na Krista. Preto sa chceme pozrieť na niektoré detaily svätostánku trošku podrobnejšie, aby sme v ňom našli Krista.

Stĺpy (2Moj 38,17)
Stĺpy, na ktorých viseli závesy svätostánku, boli vyrobené z dreva, podstavce z bronzu a hlavice zo striebra. Drevo je symbol človeka. Človek je nedokonalý, a predsa máme byť súčasťou živého chrámu (1Kor 3,16-17; 1Pet 2,5). Ale ako sa môže dokonalý Boh zjaviť cez nedokonalých ľudí? Tu je Kristove miesto, v Kristovi je to možné!

Hoci piliere boli vyrobené z dreva, stáli na nohách, ktoré neboli z dreva, ale z bronzu. Bronz je symbol sily. My nestojíme pred Bohom na základe vlastnej sily, ale skrze moc Krista. Tento obraz podstavca z bronzu nie je aby sme len v Kristovej sile stáli pred Bohom, ale aby sme mohli aj obstáť.

Stĺpy boli navrchu obložené striebrom (2Moj 38,17b). Striebro je symbolom spasenia. Židia museli platiť za vykúpenie ich prvorodených určenú sumu v striebre (2Moj 30,12). Z toho potom boli stĺpy potiahnuté striebrom. Odkiaľ mali Židia, ktorí boli až donedávna otroci,  striebro? Vzali ho so sebou z Egypta, pretože Boh preukázal Izraelcom v Egypte milosť  (2.Moj 3,21-22). To znamená, že Boh sám sa postaral o výkupné, ešte kým bol Izrael v Egypte.

Aj keď my, ako ľudia (drevené stĺpy), by sme nikdy nedokázali vykonať spasenie, Boh sa natiahol k nám s nebeským spasením v Kristovi. Naše nohy sú obuté evanjeliom moci a na našej hlave nosíme prilbu spasenia (Ef 6,15.17).

Stĺpy mali byť spojené striebornými palicami (2Moj 38,17). To je obraz jednoty. Aj keď stojíme v moci a spasení Kristovom, aj tak sa navzájom potrebujeme. Lebo iba v spoločenstve je plnosť Krista. Efezským 3:18  aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka…

Hoci zažívame a žijeme Božiu moc a Jeho spasenie na individuálnej úrovni, chceme spoločne budovať Božie kráľovstvo a zakladať nové zbory.

Na zamyslenie
– V akej sile sa snažíš v živote stáť?
– Čo je základ tvojho spasenia?
– V akých oblastiach sa snažíš žiť oddelený život namiesto vykúpeného života?

Stefan

Pridaj komentár