Ako fungujeme


PASTORÁCIA
Veríme vo všeobecné kňažstvo veriacich, čo znamená, že každý znovuzrodený veriaci môže a má komunikovať s Bohom, má s Ním osobný a živý vzťah. Prostredníctvom Biblie a modlitby tak každý veriaci môže spoznávať Božiu vôľu pre svoj život a pre svoje okolie. Veríme, že Boh povolal a obdaroval v zbore ľudí, ktorí slúžia na budovanie ďalších veriacich a pomáhajú im v duchovnom raste.

SKUPINKY
Domáca skupinka je menšie spoločenstvo kresťanov zboru, ktoré sa stretáva k spoločnému štúdiu Biblie, modlitbám, uctievaniu Ježiša Krista a budovaniu vzájomného obecenstva. Na domácej skupinke je priestor na osobné rozhovory a taktiež osobné poradenstvo, ktoré pri nedeľňajších bohoslužbách nie je možné v takej intenzívnej miere.

FINANCIE
Devleskero Kher – Boží Dom je bezpríspevková organizácia. Všetky náklady spojené s fungovaním spoločenstva sú hradené zo zbierok, grantov a dobrovoľných darov členov a sympatizantov. Sme nezisková organizácia, t.j. organizácia, ktorá nie je zriadená za účelom produkovať zisk.