Album chvál „Hoden viac“

Nový album chvál Devleskero Kher je na svete. Môžete si ho stiahnuť s tým, že nemusíte, ale môžete, ak to máte na srdci, prispieť akoukoľvek sumou a podporiť našu službu.

Sme radi, že môžeme sa zdieľať s vami aj takouto cestou a veríme, že Vám chvály budú slúžiť na požehnanie a Vás to priblíži bližšie k Bohu.

Pridaj komentár