Vedúci


stefan1

Stefan a Liza Horn

Stefan a Liza sú misionári z Nemecka, ktorí pôsobia na Slovensku od roku 2000. Sú zakladateľmi zboru Devleskero Kher – Boží Dom. Ich víziou je zakladať kresťanské zbory, slúžiť Rómom a iným národom, aby spoznali Krista a moc Jeho vzkriesenia. Stefan je starším zboru v Košiciach. Stefan a Liza majú 3 deti, Rusku, Katarínu a Rebeku.

miro-a-gabika-tothoviMiro a Gabika Tóth

Miro a Gabika bývajú v Sabinove a sú členmi zboru v Košiciach, kde Miro je pastorom zboru. Ich víziou je zakladať multikúlturne zbory a slúžiť spolu s Rómami na Božom kráľovstve. Miro a Gabika majú 2 deti, Timoteja a Terezu.