Si dobrý človek?


Považuješ sa za dobrého človeka? Väčšina ľudí áno. Akokoľvek, väčšina z nás sa líši v názoroch keď príde na definíciu „dobrého“. Biblia hovorí, že Boh je dobrý a Desať Božích Prikázaní sú Jeho kritériom dobra. Takže, pozrieme sa na Boží zákon… S citlivým svedomím sa opýtaj sám seba, či si zachoval nasledujúce:

1. Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa. (Stále si miloval Boha nadovšetko iné?)

2. Nevytvoríš si pre seba žiaden vyrezávaný obraz. (Vytvoril si si boha vo svojej mysli alebo svojimi rukami, ktorý ti viac vyhovuje?)

3. Nebudeš brať meno Pána, svojho Boha, nadarmo. (Použil si už niekedy Božie sväté meno ako nadávku?)

4. Pamätaj na deň odpočinku, aby si ho svätil. (Zastavil si sa aspoň raz a pýtal sa toho, ktorý ti daroval život, čo od teba požaduje?)

5. Cti si svojho otca a_svoju matku. (Stále si si ctil svojich rodičov spôsobom, ktorý je príjemný v Božích očiach?)

6. Nezabiješ. (Boh považuje aj nenávisť voči inému človeku za vraždu.)

7. Nescudzoložíš. (Ježiš povedal, že ktokoľvek pozrie na ženu so žiadostivosťou, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.“ Žiaden smilník – ten, kto má pohlavný styk mimo manželstva – nevojde do Božieho kráľovstva.)

8. Nepokradneš. (Zobral si už niekedy niečo, čo patrilo niekomu inému? – hodnota predmetu je nepodstatná.)

9. Nebudeš klamať. (Klamal si aspoň raz? Vrátane odpovedí na tieto otázky. Možno si nemyslíš, že podvádzanie je vážny hriech. Boh áno!)

10. Nepožiadaš. (Túžil si už niekedy závistlivo po tom, čo patrí inej osobe? Chamtivci nebudú dediť Božie kráľovstvo.)

Biblia hovorí, že Boh potrestá všetkých vrahov, násilníkov, zlodejov, klamárov, cudzoložníkov atď. (1Kor 6.9-10). On bude dokonca súdiť naše slová a myšlienky. V Súdny Deň, budeš vinný alebo nevinný z porušenia Jeho prikázaní?

Možno si myslíš, že Boh je dobrý a preto prehliadne tvoje hriechy. Ale práve je to Jeho dobrota, ktorá sa uistí, že vrahovia, násilníci, zlodeji, atď. dôjdu spravodlivosti. Bol by skorumpovaným sudcom, ak by prižmúril oko nespravodlivosti. Zachoval si Prikázania?

Biblia hovorí, že zákon je dokonalý. Prikazuje ti byť dokonalým (Matúš 5,48). Si dokonalý (v myšlienkach, slovách a skutkoch)? Dostaneš sa do neba? Môžeš stále tvrdiť, že si stále dobrý, ale Boh hovorí, že nie si (viď Žalm 14,2-3). Takže jeden z vás dvoch klame; Písmo nám hovorí, že je to nemožné pre Boha klamať. Zapamätaj si, že všetci klamári budú hodení do ohnivého jazera (Zjavenie 21,8). Boží zákon vyžaduje spravodlivosť a pokuta za hriech proti Nemu je smrť a peklo. Počúvaj pozorne, ak chceš žiť.

Boh sám pripravil cestu, kde jeho spravodlivosť a Jeho dobrota sa môžu stretnúť. My sme porušili zákon, ale On sa stal človekom, aby zaplatil pokutu. Ježiš trpel a zomrel na kríži, aby uspokojil zákon. Boh nám môže odpustiť a darovať nám dar večného života!

Ale ty si stále môžeš myslieť, že ty dokážeš (od teraz) dodržať Desať prikázaní. Ale nie je to pravda, že najlepší z nás klamali, kradli, boli žiadostiví, nenávideli, nemilovali Boha nadovšetko a zlyhali v tom, aby milovali svojho blížneho ako samého seba?

Ako potom môžem žiť „dobrý“ život, keď sme už zhrešili proti Bohu? Prinajlepšom sme napravení klamári a zlodeji… ale stále priestupníci zákona.

Rozmýšľaj nad tým takto… Predal by si jedno zo svojich očí za milión EUR? Predal by si obe za 50 miliónov EUR? Som si istý, že nie. Tvoje oči majú nevyčísliteľnú hodnotu, ale stále sú to iba okná tvojej duše. O čo viac musí potom byť hodnotnejší tvoj život (duša).

S týmto na pamäti rozmýšľaj, čo by bola spravodlivá cena, aby si zaplatil za večný život? Je to absolútne nevypočítateľné. Takže, ak dôverujeme vo svoju vlastnú dobrotu, aby sme sa dostali do Neba, hovoríme tým Bohu: „Ja môžem vstúpiť do neba, lebo som robil dobre – zarobil som si svoju vstupenku.“

Predstav si, že si mi chcel darovať úplne nové (veľmi drahé) auto, ale ja som povedal: „Ja to nemôžem prijať! Cítim sa trápne prijať taký dar… tu sú za neho 2 centy.“ Som si istý, že by si bol veľmi urazený takouto úbohou platobnou ponukou. Mimochodom, ak za to zaplatím, už to viac nie je dar, je to kúpa… je to moje právo.

Keď hovoríme o vstúpení do neba tým, že budeme dobrí, že budeme dodržiavať Desať prikázaní, atď., predhadzujeme Bohu 2 centy „samospravodlivosti“, čo je pre Neho, vo svetle Jeho obete, hrozná urážka. Jedinú vec, ktorú môžeme spraviť je pokoriť sa, činiť pokánie z našich hriechov a prijať dar vložiť svoju dôveru iba do Ježiša.

Všemocný Boh ti dokázal, ako Ťa miluje, keď Ježiš trpel za teba na kríži. Ak chceš dôverovať svojej vlastnej dobrote, potom hovoríš, že Jeho prevzácna smrť na kríži bola nadarmo.

Biblia hovorí v liste Efezským 2,8: „Milosťou ste spasení, skrze vieru a to nie zo seba, je to Boží dar.“ Nemôžeš si zarobiť dar.

Keď Ježiš povedal, že mu máme veriť, hovoril tým, že by sme mali mať vieru v Neho takým istým spôsobom, akým by si dôveroval padáku, že ťa zachráni ak vyskočíš z lietadla. Ty nielen veríš v padák, ty si ho aj oblečieš.

Prosím ťa, „nevyskoč“ bez Ježiša. Ak zomrieš vo svojich hriechoch, potom už nie je druhá šanca. Boh ťa bude spravodlivo súdiť a skončíš v pekle na veky. Všetky problémy, ktoré v súčastnosti máš sú ničím v porovnaní s problémom, ktorý máš so svojim Stvoriteľom. Jeho hnev zostáva na tebe (Ján 3,36).

Boh ale nechce, aby si išiel do pekla. Ani ty tam nechceš ísť, takže vyznaj svoje hriechy Bohu práve teraz, dôveruj Ježišovi, aby ťa zachránil a prejdeš zo smrti do života.

Potom čítaj denne Bibliu a buď poslušný tomu, čo čítaš. (Pozri Ján 14,21). Tvoja poslušnosť Bohu je dôkazom tvojej lásky. Maj vieru v Boha, On ťa nikdy nesklame.
Povedz Bohu niečo podobné:

Drahý Bože, dnes sa odvraciam od všetkých svojich hriechov (buď konkrétny a vymenuj ich). V tento deň vkladám svoju dôveru do Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa. On je jediná cesta pre mňa, ako byť spasený. On je ‚Cesta, Pravda a Život.‘ Prosím ťa, odpusť mi, zmeň moje srdce a daruj mi svoj dar večného života. Modlím sa v Ježišovom mene. Amen.“