Kázne


Od začiatku pandémie COVID-19 sme kázne začali nahrávať vo forme videa. Viac na našom Youtube alebo Facebooku.