Nádvorie, svätyňa a svätyňa svätých

1 Korintským 1:30  Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením…

Dnes chceme vidieť Krista v troch rôznych oblastiach svätostánku: v nádvorí, svätyni a svätyni svätých. Pavol napísal pod inšpiráciou Ducha Svätého v 1Kor 1,30, že Kristus sa stal našou spravodlivosťou, naším posvätením a vykúpením. Spravodlivosť, posvätenie a vykúpenie; tieto tri oblasti chceme hľadať vo svätostánku.

Spravodlivosť – Tak ako Kristus zomrel na kríži pre našu nespravodlivosť, aby sme boli pred Bohom ospravedlnení, tak nachádzame na obetnom oltári, vo svätostánku, miesto spravodlivosti. Tak ako Kristus musel zomrieť pre našu nespravodlivosť, ako nevinný, museli na obetnom oltári zomierať nevinné zvieratá pre hriechy ľudí. Preto je obetný oltár vo svätostánku dokonalý obraz pre dielo, ktoré Kristus vybojoval na kríži cez svoju smrť (2 Kor 5,21).

Posvätenie – Keď kňaz vošiel do svätyne, na pravo našiel stôl s chlebmi a na ľavo zlatý svietnik. Stôl s chlebmi symbolizoval Krista, živý chlieb z neba (Ján 6,33.35). Svietnik je rovnako symbol Krista (Ján 8,12). Aj chlieb aj svetlo sú veci, ktoré sme v Kristovi dostali v plnosti. A to nás vedie k tomu, aby sme boli plní Slova a Svetla.

Vykúpenie – O vykúpení nám svedčí miestnosť, ktorá sa nazývala svätyňa svätých. Tu sa nachádzala zjavná Božia prítomnosť. Tu sa manifestoval Boží život a takisto odtiaľto dostával Mojžiš nariadenia života. Naša cesta, cesta vykúpených, vedie cez kríž do svätyne svätých, od posvätenia k vykúpeniu v Kristovi. Niektorí zostanú stáť pri kríži, iní stále dookola rozprávajú o posvätení ako o samotnom cieli. Obidva sú absolútne dôležité a vzácne. Odvážim sa povedať, že ide o niečo dôležitejšie; neide o nič menšie ako o Boha samotného! A to je skutočné vykúpenie. Pretože mimo Boha neexistuje žiadne vykúpenie. On, Kristus, náš Pán sa stal našou spravodlivosťou, našim posvätením a vykúpením. Jemu patrí česť!

Na zamyslenie:
– Čo pre teba znamená, že Kristu je tvoja spravodlivosť, tvoje posvätenie a vykúpenie?
– Ako môžu tieto tri pravdy obohatiť tvoj život a tvoju službu?

Stefan

Pridaj komentár