Bázeň, dôvera, hľadanie…

Žalmy 34:8  Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a zachraňuje ich. 9  Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! Blahoslavený je muž, čo dúfa v Neho! 10  Bojte sa Hospodina, Jeho svätí, lebo nemajú nedostatku, čo sa Ho boja. 11 Levíčatá biedia a hladujú, ale tí, ktorí Hospodina hľadajú, nemajú nedostatku v ničom dobrom.

Boh je dobrý. Boh je verný. Boh je ten istý a nikdy sa nezmení. Vedel to aj Dávid, ktorý napísal tento Žalm. Vedel ale tiež, že človek takýto nie je.

My, ľudia, máme tendenciu prisudzovať zlé veci, ktoré sa dejú vo svete Bohu; ako vojny, hlad, zabíjanie, nespravodlivosť atď. a dobré veci pripisovať samozrejme sebe. Keď sa nám darí, Boha nepotrebujeme. Keď sa nám vodí zle, Boh je na vine.

Pravda je ale taká, že ak by človek chodil podľa Božieho Slova, tak by mnoho chorôb zaniklo, mnoho utrpenia by prestalo a človek by bol požehnaný, tak ako to opisuje tento Žalm. Boh nám tu ukazuje tri spôsoby ako žiť v Božom požehnaní, Jeho ochrane a Jeho zaopatrení.

Bojte sa Boha – bázeň pre Bohom je našou ochranou. Tí, ktorí sa boja Boha, okolo týchto táborí Boží anjel a zachraňuje ich. Tí, ktorí sa boja Boha, nemajú nedostatku. Bázeň nie je strach, strach z trestu. Bázeň je úcta, rešpekt, strach zraniť milovanú osobu. Takáto bázeň priťahuje bližšie, nie odpudzuje preč. Báť sa Boha znamená poznať aj Jeho hnev a koniec tých, ktorí sa mu protivia. Bázeň je naša reakcia na Jeho zachraňujúcu lásku, keď si uvedomíme, aký je Boh veľký. Báť sa Boha znamená tiež báť sa hrešiť. Ja sa bojím hriechu, lebo viem, kde ma privedie. Peklo je miesto, kde žiadna živá bytosť nechce skončiť. Iba ten sa nebojí hriechu, kto neverí, že peklo existuje. Možno preto vidíme okolo seba toľko hriechu.

Dúfajte v Neho – Boh nás vyzýva, aby sme spoznali, že je dobrý. Človek, ktorý v Neho dúfa je šťastný. Má na svojej strane najmocnejšiu silu vo vesmíre. Nie je to úžasná pravda? Ak vložím svoju nádej, svoju budúcnosť, svoju rodinu a deti do Jeho rúk, som šťastný, môžem žiť v pokoji. Môžem o sebe prehlásiť, že som najšťastnejší človek na Zemi. Je to trúfalé? Nie! Našiel som skutočné šťastie! Pocit šťastia u nás niekedy trvá len do chvíle, kým nás vec, ktorú sme tak túžobne chceli alebo za ňou išli, neprestane baviť. Potom znova potrebujeme drogu „šťastia“, tak si stanovíme nový cieľ a znova a znova. Šťastie, ktoré človek nájde v Bohu nemá dátum spotreby, dokonca trvá až do večnosti. Ten, kto vie dôverovať Bohu v každej oblasti svojho života, môže žiť skutočne šťastný život na tejto zemi, aj napriek všetkým zlým veciach, ktoré niekedy počas života zažívame.

Hľadajte Hospodina – levíčatá biedia a hladujú, ale tí, ktorí hľadajú Hospodina nemajú nedostatok v ničom dobrom. Satan je bohom tohto sveta. Biblia ho nazýva tiež levom, ktorý  obchádza a hľadá, koho by zožral. Levíčatá, deti takéhoto otca, budú stále žiť v biede a hlade. Obrazne povedané, človek, ktorý odmieta Božiu lásku a dobrotu, nechce skončiť s hriechom vo svojom živote, neprijíma Božie odpustenie a nový život v Kristovi je ako to levíča, ktoré celý svoj život len žije v duchovnej biede a hlade. Nepokoj, strach, smútok, nespokojnosť sú ich chlebom. Ak však hľadáme Boha, všetko dobré, čo je v Bohu, je nám k dispozícii – spravodlivosť, láska, radosť, pokoj. Tieto veci sú predsa základom Jeho kráľovstva (Rim 14,17).

Buďme tí, ktorí hľadajú Boha, ktorí v Neho a Jeho dobrotu dúfajú; buďme tí, ktorí majú bázeň pred Ním, bázeň, ktorá nás bude priťahovať bližšie k Nemu a preč od hriechu.

„Otče, ďakujem Ti za Tvoju vernosť, dobrotu a lásku. Dnes sa rozhodujem hľadať Ťa celým svojim srdcom. Dôverujem v Tvoje zaopatrenie na všetkých svojich cestách. Chcem žiť v bázni pred Tebou, v realite tvojej moci a lásky.“

Pridaj komentár