Naša vízia

Misiou hnutia zakladania zborov Devleskero Kher – Boží Dom je šírenie evanjelia, dobrej správy, Ježiša Krista medzi národmi a zakladanie kresťanských zborov. Kážeme evanjelium Rómom aj Slovákom. S veriacimi, ktorí reagujú na posolstvo evanjelia, zakladáme zbor. Nezakladáme rómske zbory ani slovenské zbory, ale kresťanské zbory, kde sa tieto národy učia vedľa seba žiť, milovať sa a spoločne, každý svojim darom, slúžiť živému Bohu.

Ako zbor túžime, aby Rómovia boli požehnaním národom, v ktorých žijú. Chceme skrze moc evanjelia a zakladanie mulitkultúrnych zborov priniesť, v rámci svetovej misie, uzdravenie medzi Rómov a národy, v ktorých žijú.

Víziou DK je zakladať multiplikujúce sa zbory, kde budú vychovávaní učeníci Ježiša Krista, ktorí budú schopní napĺňať Veľké poverenie Ježiša Krista aj prostredníctvom našej vízie.