Pád do hriechu


Veríme: Človek bol stvorený na obraz Boží, ako Boží partner.

A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril. Genesis 1:27

V Božej prítomnosti žil vo svätosti a čistote. Vo svojej slobode bol Bohu neverný. Z Edenu, kde žil v čistote a nevinnosti, sa zamotal do hriechu a viny. Následok: Všetci ľudia sú hriešnici, ale nie z prinútenia, lež dobrovoľne.

 A tak teda ako (vinou) pádu jedného došlo k zatrateniu všetkých ľudí na odsúdenie, tak (zásluhou)  jedného ospravedlňujúceho skutku došlo k životodárnemu ospravedlneniu všetkých ľudí. Rímskym 5:18
Porovnaj aj J 3,6; Ž 51,5; R 5,12-19; 6,23; 8,7

Všetci ľudia sa narodili ako hriešnici. V ich bytosti chýba Bohom požadovaná svätosť.

Medzi nimi sme kedysi aj my všetci obcovali podľa  žiadostí svojho tela, vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody  deťmi hnevu ako aj ostatní. Efezským 2:3
Porovnaj aj: R 1,18+32; 2,1-16; Mt 20,15; Ezech 18,19

Všetci ľudia majú jednoznačne sklon k zlému, zasluhujú trest bez ospravedlnenia a sú právom súdení spravodlivým, svätým Bohom.

Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, aby nemali výhovorky. Rímskym 1:20

A vieme, že čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boli zapchaté všetky ústa, a celý svet aby bol vinný pred Bohom. Rímskym 3:19
Porovnaj aj: Gal 3,22.