Kto sme


Sme spoločenstvo kresťanov Devleskero Kher, čo v rómskom jazyku znamená Boží Dom. Devleskero Kher združuje znovuzrodených kresťanov bez rozdielu rasy a národnosti k spoločnému životu a nasledovaniu Pána Ježiša Krista. Našim cieľom je zakladať kresťanské zbory a vychovávať učeníkov Ježiša Krista. Veríme v celé Božie Slovo – Bibliu. Stretávame sa k nedeľným bohoslužbám a na domácich biblických a modlitebných skupinkách. Sme bezpríspevková organizácia, všetky svoje náklady hradí z dobrovoľných zbierok a darov.