Nahrávky z BTC Sinaj


Stojan Gajicki, Nevesta Kristova, 11.11.2017, Zlaté Moravce


Miro Tóth (NR) a Stefan Horn, Zakladanie zborov v našom kultúrnom kontexte, 19-20.5.2017, Nitra


Uwe Maurischat, Horlivá modlitba, 25-26.11.2016, Nitra


BTC Sinaj, Téma – Učeníctvo, 5-6.2.2016, Nitra


Friedhelm a Elke Holthuis, Budovanie a rast zboru, 20-21.11.2015, Nitra