Výrok dňa

Dajte mi 100 kazateľov, ktorý sa neboja ničoho okrem hriechu, a netúžia po ničom okrem Boha; oni sami zatrasú bránami pekla a vybudujú Božie kráľovstvo na Zemi… John Wesley

Výrok dňa

Biblia nepozná takú vieru, ktorá by neviedla k poslušnosti; ani nepozná takú poslušnosť, ktorá by nepramenila z viery. Obe sú dve strany jednej mince. A.W.Tozer (Americký kazateľ a spisovateľ)