Verný Boh!

Deuteronomium 7:9  A budeš vedieť, že Hospodin, tvoj Bôh, je Bôh a že je silný Bôh verný, ktorý ostríha smluvu a milosť tým, ktorí ho milujú a ktorí ostríhajú jeho prikázania, do tisíceho pokolenia.

Boh chce, aby sme vedeli, že On je verný Boh. On nie je človek, aby niečo povedal a potom to nesplnil. Tvoj Boh je silný Boh verný!

Máme koniec roka 2013 a aj v tomto roku bol náš Boh verný svojim zasľúbeniam a svojmu Slovu. Ak miluješ Pána a zachovávaš Jeho Slovo, On bdie a stráži zmluvu, ktorú učinil s tebou vo svojom Synovi Ježišovi. On zachováva verne milosť, ktorú si dostal v Ježišovi Kristovi. Nenechaj sa znechutiť nepriateľom, nenechaj sa oklamať nepriateľom – tvoj Boh je silný Boh verný, na to sa môžeš spoľahnúť.

Chcem ťa povzbudiť, aby si vykročil s chválou na perách do nového roku, vediac, že máš po svojom boku takého silného a verného Boha. Vojdi s radosťou do nového roku, lebo On zostáva verný. Prajem nám všetkým, aby sme tento rok na vlastnej koži mohli zakúšať a tak mohli vedieť, že náš Boh je jediný Boh, Boh silný a verný.

Nech Božia vernosť a milosť spočíva na tvojom živote v roku 2014!

Miro Tóth

Pridaj komentár