Pokračuj v modlitbách za naše okolie

Na začiatku roka sme spoločne hľadali Božiu tvár a jeho požehnanie pre rok 2014 v pôste a modlitbách. Naše motto bolo a  je: „Zmeň moje okolie!“

Boh túži po tom, aby ho Jeho cirkev hľadala. Spojme svoju vieru aj svoje srdcia a volajme k Pánovi, aby zachránil našu generáciu. Žatva je hotová, treba len žať… V Luk 10,2 nás Ježiš vyzýva, aby sme prosili Otca o pracovníkov do žatvy. Pracovníkov verných a milujúcich Boha. Buď jedným z nich! Dobrého pracovníka nemusíš nútiť a neustále popoháňať. Dobrý pracovník pracuje z lásky k pánovi a z vedomia naliehavosti žatvy.

Pripoj sa k modlitebnej reťazi každú sobotu, pripoj sa k pôstu, tak ako ťa volá do neho Duch Svätý. Neustávajme v modlitbách ani v pôste. Neustávajme vo svojom dobrom svedectvo života pred ľuďmi, ktorí sú vonku. Cirkev, je čas povstať do žatvy.

Miro Tóth

 

 

 

Pridaj komentár