Spočinie na Ňom Duch Hospodinov…

Iz 11,2: Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinskej sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.“

Modli sa, aby si mal misijné zmýšľanie:

Duchu Boží  prosím, aby si mi pomohol svedčiťvyvýšiť Ježiša Krista a Boha Otca v mojom živote.

Duchu múdrosti – vlož do môjho srdca múdrosť a schopnosť riešiť problémy

Duchu rozumnosti – otvor moju myseľ, aby som vedel rozumieť situáciám okolo mňa, srdciam ľudí, ich potrebám, aby som im vedel pomôcť.

Duchu rady – spočiň na mne, aby som vedel poradiť iným.

Duchu sily a moci – zmocni ma k modlitbe, daj mi silu modliť sa, veriť, svedčiť, kázať.

Duchu známosti – otvor moju myseľ poznať pravdy Božie, rozumieť Bibliibyť citlivým na Ducha Svätého.

Duchu bázne Hospodinovej – daj mi bázeň pred Bohom, bázeň hrešiť, pomôž mi byť úplne oddaný Bohu.

Pridaj komentár