Biely ako sneh

Iz 1,18 Keby boli vaše hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh; keby boli červené ako purpur, budú ako vlna.

Dnes ráno som sa zobudil do bieleho dňa. Napadol prvý sneh. „Milosrdne“ pokryl všetku špinu na dvore a ulici. Zrazu je svet čistý a špina z včerajšieho dňa je zakrytá. Je to nádherné. Svet zostane biely až do času, kým sa sneh nerozpustí.

Izaiáš sa nazýva evanjelistom Starého Zákona. Jeho proroctvá od začiatku do konca hovoria o Bohom zasľúbenom Mesiášovi a Jeho diele, ktoré vykoná. Hneď na začiatku nám Boh dáva úžasné zasľúbenie, ktoré sa naplnilo v Kristovi. V Ňom naše hriechy, aj keby boli jasne červené ako šarlát, budú biele ako sneh. Jeho krv prikryla naše hriechy. A nie len prikryla, ale očistila. Svojou krvou nás nie len „milosrdne“ prikryl ako sneh krajinu. Našu neprávosť zobral na seba a dal nám svoju spravodlivosť, spravodlivosť skrze vieru. Dnes môžeme stáť čistí a bielí ako sneh kvôli Nemu. Nie žeby sme my niečo spravili, aby sa naše hriechy zmenili z purpuru na sneh. Je to Jeho milosť. My, to môžme prijať skrze vieru.

Keď sa sneh roztopí, zem bude znovu špinavá. Jeho krv však očisťuje od hriechu dokonale. Očisťuje tých, ktorí vierou prijali toto očistenie Jeho krvou. Ak si to neurobil, urob krok viery. Ďakuj dnes Bohu za Jeho dokonalé očistenie od hriechu v Kristovi.

„Otče, ďakujem Ti, že si ma dokonale očistil od hriechu cez krv Ježiša Krista. Ďakujem Ježiš, že si mojou spravodlivosťou.“

photo: Robo Čulka

Pridaj komentár