Za všetko ďakujte

1 Tes 5:18  Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.

Tieto slová napísal ten istý človek, ktorý bol mnohokrát väznený, zvíjal sa pod údermi biča a palice, častokrát na pokraji smrti, bol kameňovaný, trikrát stroskotal, strávil deň a noc v morských hlbinách, týždne a mesiace trávil na cestách (nie v pohodlnom aute), vystavený mnohým a rozličným nebezpečenstvám – od lotrov, neprajníkov, nepriateľov evanjelia… v námahe a bolesti, v prebdených nociach, o hlade a smäde, v pôstoch, v zime, bez šiat a k tomu všetkému starosti o všetky cirkevné zbory. (2Kor 11)

Napriek tomuto všetkému apoštol Pavol hovorí veriacim, aby za všetko ďakovali, lebo to je Božia vôľa. Vedel, že akákoľvek okolnosť príde, Boh si ju použije na svoju slávu. Preto sa rozhodol mať postoj ďakovania. Mnohé evanjelizačné príležitosti by nikdy neprišli, mnohé zázraky by sa nikdy neudiali, ak by Pavol neprechádzal týmito skúškami a neprechádzal by nimi s ďakovaním. Tieto útoky nepriateľa ho nemohli zastaviť v jeho službe, lebo vedel, že do služby ho povolal Ježiš a On sám mu predpovedal, že veľa vytrpí pre meno Ježiš.

Ak vieš, Kto ťa povolal, tak aj ty vieš takéto útoky s Božím Duchom prejsť a to víťazne. Ježiš nesľúbil svojim nasledovníkom ružovú záhradu ale ťažkosti. Preto vytrvaj s vďakou v srdci a na perách. Nevzdávaj sa! A Boh sa oslávi!

Žijeme v dobe a kultúre, ktorej bohom a modlou je úspech. Všetko, čo stojí môjmu osobnému úspechu v ceste je zlé. A za to predsa nebudem vďačný. Radšej sa budem sťažovať. Vieme ďakovať za dobré a príjemné veci. Možno. Keď vôbec. Už ani to nie je pravda. Ak je nám ťažko, aby sme boli vďační za Božie dary ako je zdravie, rodina, vzdelanie, schopnosti a talenty, ale aj krásne ráno, jedlo na stole, práca atď., ako potom chceme byť  vďační za všetko, aj keď to nepasuje do nášho životného plánu?

Rozhodni sa ďakovať Bohu práve v tej okolnosti, v ktorej sa nachádzaš. Ďakuj Mu za Jeho dobrotu, Jeho milosť a vernosť. Ak sa tak necítiš, urob to vo viere. Ďakuj Mu, že všetky veci spolu pôsobia na dobré tým, ktorý milujú Boha. Nauč sa ďakovať, nie sťažovať! Naplň svoje ústa chválou a očakávaj na Boha. Tvoje ďakovanie uvoľní Božie požehnanie.

„Otče, ďakujem Ti za malé aj veľké veci v mojom živote. Ďakujem Ti za dobré aj zlé veci. Ďakujem, že si so mnou v každej okolnosti, v hojnosti aj nedostatku. Osláv meno Ježiš v mojom živote!“

Pridaj komentár