Vyvýšení v Kristovi

Nepotrebujeme samých seba vyvýšiť. Patríme Kristovi. V Kristovi sme už spoločne posadení v nebi (Ef 1,21; 2,6). Nič z toho, čo robíme, nám nemôže zabezpečiť vyššie postavenie ako toto. Preto sa môžeme rozhodnúť pre postoj pokory a takto si navzájom slúžiť v láske, tam, kde nás Pán postavil. (Preložené z knihy „Duch Svätý“ od Stanley M.Hortona)

Pridaj komentár