Nikto nie je dokonalý

Rim 14:4 Ktože si ty, ktorý súdiš cudzieho čeľadína? Svojmu vlastnému pánovi stojí alebo padá. Ale bude stáť, pretože Bôh je mocný postaviť ho, aby stál.

Kto z vás je dokonalý, nech dvihne ruku! Žiadna ruka? Aj som si myslel… 🙂 Áno, my vieme, že nie sme dokonalí. Existuje relácia v telke s rovnomenným názvom a z chuti sa vieme nasmiať nad „haluzami“, ktoré ľudia hovoria. Horšie je to s nami, keď sa jedná o každodenný život. Vtedy nám chyby iných a ich „nedokonalosť“ nevytvárajú úsmev na tvári ale skôr pohoršenie. Prečo je to tak? My vieme, že sami nie sme dokonalí, ale od druhých túto dokonalosť očakávame a vyžadujeme.

Ježiš povedal veľa trefných vecí. A jednou z nich je, že najprv potrebujeme vidieť brvno vo vlastnom oku, aby sme mohli potom vyberať smietku z oka blížneho (Mat 7,4-5). Pravda je, že Boh nám hovorí, aby sme boli dokonalí, ako je On dokonalý (Mat 5,48). Nechcem obhajovať nedokonalosť, to vôbec nie. Hriech je hriech a musí byť pomenovaný. Boh nás chce mať svätých, bez poškvrny. Čo ale my robíme je, že sa staráme viac o dokonalosť svojho brata, než svoju vlastnú. Vadia nám veci na druhých, staráme sa o veci, o ktoré sa má starať Ježiš, lebo predsa On je Pán každého svojho sluhu, nie my panujeme nad sebou. Každý z nás je stojí a padá, je zodpovedný svojmu Pánovi. Áno, máme sa napomínať a povzbudzovať, ale nie ohovárať a dovoliť nepriateľovi zasievať horkosť do srdca voči môjmu bratovi.

Tak ako ty nie si dokonalý, ani ja nie som, ani nikto okolo teba. Ale je jeden, ktorý je dokonalý. Boh, Ježiš Kristus. Ak si v Kristovi, si nové stvorenie. Ak si v Kristovi, Otec vidí Krista v tebe. Ty si v Kristovi a Kristus v tebe. Otec nepozerá na tvoju nedokonalosť, ale pozerá na Kristovu dokonalosť. Stále, keď na teba pozrie, vidí Krista. Nie je to úžasné? Prečo? Lebo sa tak rozhodol! Môže to robiť, kvôli Kristovej krvi. A preto, že vidí Krista v tebe, chce ťa meniť, aby si sa Mu podobal.

Prečo nemôžme aj my vidieť vo svojich bratoch a sestrách Krista? Prečo sa rozhodujeme radšej vidieť nedokonalosť, ako Krista? Buď ako náš nebeský Otec, ktorý v každom svojom dieťati vidí Krista. Rozhodni sa, že budeš vidieť Krista, nie samé chyby. Áno, máme chyby, zlyhávame. Ale namiesto toho, aby sme na tie chyby neustále ukazovali prstom, radšej žehnajme. Používaj svoj jazyk na žehnanie a modlitbu za svojho brata, nepoužívaj na búranie a ničenie. Pozri sa najprv do vlastného oka. Ďakuj Bohu, že ťa vidí dokonalého v Kristovi a ďakuj Bohu aj za svojho „nedokonalého“ brata, že ho itež vidí dokonalého v Kristovi. Rozhodni sa vidieť, aj uprostred všetkej tej nedokonalosti a zlyhaní, Krista. V tomto (a nie len v tomto) buď dokonalý, ako je tvoj nebeský Otec dokonalý.

 

Pridaj komentár