Boh sa nemení

Boh sa nemení. My sa meníme, svet okolo nás sa mení, ale Boh zostáva stále ten istý! Ježiš povedal, že nebo aj zem sa pominú, ale Jeho Slovo zostáva naveky. A to je úžasná správa! Zvlášť v časoch, v akých žijeme dnes.

Žijeme vo veľmi vzrušujúcich časoch. Časoch, keď vidíme ako sa biblické proroctvá napĺňajú pred našimi očami. Žijeme vo svete, ktorý sa rýchlo sa mení.Ak sa to týka modernej elektroniky, kde niekoľkoročné modely sú skoro nepoužiteľné, tak je to super. Ale ak sa jedná o morálne hodnoty, ktoré Božie Slovo jasne definuje, tak to je iná kapitola.

Vidíme, že jednotlivci, skupiny ľudí, dokonca národy, sa snažia zbaviť morálnej zodpovednosti v mene slobody. Ono to nie je nič nové v histórii ľudstva, problém je ten, že stále to skončilo katastrofou. Každá ľudské spoločenstvo, každá civilizácia stroskotala, ak odvrhla Božiu morálku.

Morálka, to, čo je správne a čo nie, môže existovať iba ak existuje vyššia morálna autorita, ktorá určuje, čo správne je a čo správne nie je. Ak v Boha neveríme, máme problém celospoločensky udržať určitý štandard morálky. Ak človek v Boha verí a Boha miluje, je schopný cez Božiu moc túto morálku žiť.

Je márne sa snažiť ľudí presvedčiť, že život podľa Biblie je pre nich to najlepšie, ak vo svojej mysli a srdci Boha odmietajú a túžia po „užívaní si“. Ešte ťažšie ako márne je presvedčiť tých, ktorí sú presvedčení, že Boha nepotrebujú. A to je úloha nás, cirkvi. Byť svedkami Ježiša Krista cez moc Ducha Svätého.

Biblia hovorí, že všetci zhrešili a nemajú slávy Božej. Každého čaká smrť, ako odplata za hriech. To je pravda, ktorá sa nezmení len preto, že sa my to budeme snažit predefinovať. Ľudstvo môže vydávať vyhlásenia, pamflety a kričať priamo do tváre Boha, že s tým nesúhlasí. Boh sa nemení.

A to je úžasná správa pre Jeho cirkev. Jeho zasľúbenia stále platia. Jeho prorocké slovo stále platí. Aj keď sa svet okolo nás otriasa, náš Boh vládne! A ak náš Boh vládne, tak nemáme dôvod na paniku, naopak, budeme robiť to, co Ježiš nás vyzval robiť – opásať bedrá, mať horiacu sviecu v ruke a byť pripravený na Jeho príchod.

Chcem ťa povzbudiť, aby si bol svedkom Jeho moci, ktorá zmenila tvoj svet. Ak sa budú ľudia vysmievať, tak vedz, že to robili aj Ježišovi. Ale budú aj tí, ktorí uveria a budú spasení. A kvôli týmto sa oplatí.

Pridaj komentár