Pridaj sa k pôstu 2015

Drahí súrodenci,

od 4-24.1.2015 sme sa rozhodli pre spoločný, 21-dňový pôst. Chceme hľadať Božiu tvár a pokoriť sa pred Pánom aj na začiatku tohto roka. Chcem pozvať každého, aby sa pripojil. Oddeľ svoj čas pre Pána. v článku „Info k pôstu“ nájdeš praktické informácie ako sa môžeš pôstu zúčastniť.

Modlíme a postíme sa za to, aby sme sa tento rok priblížili k Pánovi a tiež sebe navzájom. Chceme prosiť Pána za jednotu s Ním a za jednotu a uzdravenie vo vzťahoch medzi nami.

Jakub  4,8 hovorí: „Priblížte sa Bohu, a priblíži sa vám.“ Nech je pre teba tento pôst priblížením sa Bohu. Ak sme blízko Jemu, máme bližšie aj k sebe navzájom a spoločne naša túžba po spasení ľudí okolo nás rastie. Myslím, že naša generácia nikdy nežila v tak dramatických časoch ako sú tieto. Ľudia, bez rozdielu či je niekto veriaci alebo nie, sa pýtajú, či nie sú toto tie posledné časy, o ktorých hovorí Biblia. Boh túži svoju cirkev zjednotiť, očistiť, naplniť svojou prítomnosťou a mocou, aby priniesla skutočnú nádej a Jeho život do tohto hynúceho sveta.

Ak sa pozrieme okolo seba, čím všetkým prechádza cirkev vo svete, tak naša modlitba je, aby Boh svoju cirkev očistil, posilnil v Jeho Slove a naplnil svojim Duchom a svojou mocou. Tisíce prenasledovaných kresťanov potrebujú naše modlitby… bratia a sestry, ktorí dennodenne trpia pre svoju vieru, utekajú zo svojich domovov, siroty a znásilňované ženy… to je realita dnešných dní v mnohých moslimských krajinách. Prosím nás všetkých, aby sme stáli na modlitbách za cirkev a za týchto známych a neznámych súrodencov, aby sme žehnali a prihovárali sa.

Prajem Vám, aby tento čas znamenal pre Vás osobne, ale aj pre nás, ako spoločenstvo, prielom v Duchu Svätom.

Miro Tóth

Pridaj komentár