Boh je Svetlo bez zatônenia

Jakub 1:17  Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto premeny ani zatienenia (pre) odvrátenie sa.

Je zaujímavé, ako slnko vplýva na dušu človeka. Ak je vonku krásny slnečný deň, človeku sa chce pracovať, spievať, má dobrú náladu. Ak je vonku zamračené, je hmla, alebo prší, všetko ide nejako ťažšie. To sme my, ľudia. Boh je ale iný. On nemá lepšie a horšie chvíľky, nemá ani zmeny nálady. Neriadi sa podľa slnka ani počasia. On je stále na vrchole svojej slávy, na vrchole svojej lásky, je jednoducho nemenný. Biblia hovorí v Židom 13:8 Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.

Náš Boh je svetlo. Je viac než slnko. Slnko svieti, ale ako každá hviezda, raz prestane. Boh však je večný. Nemá začiatok ani koniec. Stačí pár oblakov a slnko stráca svoju silu a jas. Nášho Otca však nič zatieniť nemôže. On stále svieti rovnako. On stále miluje rovnako. On stále odpúšťa rovnako. On stále rovnako sa o Teba stará a zaujíma. To my dovolíme, aby oblaky ovplyvnili náš vzťah s našim Otcom. Pravda je, že Boží zámer nie je, aby Tvoj život bol ako bezoblačná prechádzka pobrežím Karibiku (aj tú by som chcel raz zažiť :-)), ale On nás chce premeniť. Boh dovolí mrakom pochybností testovať Tvoju vieru. Chce, aby si sa naučil v takýchto chvíľach prísť k Nemu, dôverovať Mu a byť na Ňom závislý. Chce nás naučiť, aby sme nežili podľa svojej duše, ale podľa vieru v Slovo, ktoré povedal. Takto môžeme duchovne rásť a nezostávať ako duchovné bábätká, závislí len na dobrých okolnostiach a pocitoch.

Aj v deň, keď je obloha zamračená a počasie „pod psa“, my vieme, že slnko stále svieti. Aj v deň, keď necítiš Božiu blízkosť, alebo prechádzaš veľmi tmavým údolím, musíš vedieť, že Boh je stále ten istý. A nie len, že je ten istý, ale je TU! Je pri Tebe! Miluje Ťa a stará sa o Teba! Dôveruj Mu! Vlož svoju dušu, svojho ducha do rúk Jeho Ducha a nechaj, nech sa karta obráti. Diabol ťa chce cez takéto dni ničiť tvoju vieru, ale ty sa obráť k svojmu Otcovi a nech takéto dni sú pre Teba príležitosťou priblížiť sa k Nemu a mať s ním dôvernejší vzťah. Neľutuj sa ani neprepadaj „depresiám“, ale namiesto toho, choď na kolená. Práve vtedy používaš svoju vieru, práve vtedy tvoja viera rastie. Ak sa rozhodneš zmeniť svoj postoj, vieš sa radovať z Pána a s Pánom aj v takého dni. Otec, ktorý je svetlom bez zatônenia, Ti bude svietiť svojou prítomnosťou.

Józua 1:9  Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.

Nech tento deň, akýkoľvek je, nech je rozžiarený Božou prítomnosťou.

Miro Tóth

 

Pridaj komentár