Pozvánka na BTC Sinaj

Nasledujúce BTC bude 3-5.7.2014 v Herľanoch pri Košiciach. Téma je Kniha Zjavenia, vyučuje Richard Krüger.

Brat Krüger je bývalý riaditeľ letničnej telológickej školy v Nemecku a navštívil už niekoľkokrát BTC. Je pomazaným učiteľom Božieho Slova a stále je to silný zážitok stráviť pár dní pod jeho vyučovaním.