Nebeská láska a odpustenie

1 Ján 3:1  Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme.

Keď sa pozriem  na svet okolo nás, v akom stave je, tak túžim len po jednej veci – aby ľudia spoznali Ježiša Krista. Aby spoznali Jeho lásku a moc odpustenia hriechov. Stačí si zapnúť správy, alebo sa dať do debaty so susedom, či neznámym v čakárni a môžem vidieť tú zúfalú potrebu Boha v ľudských životoch. Ľudia sú láskyprázdny, nikdy nepocítili moc Božej uzdravujúcej lásky a Jeho objatia. Nikdy nepočuli vo svojom duchu „Odpúšťam Ti“… Život bez skutočnej lásky a vedomia, že moje hriechy, moje prešľapy, moje zlyhania, moje osudové omyly niekto odpustil, je životom trápenia. Ľudia bez Boha v tomto svete sú ako deti v detskom domove bez otca. Nebeský Otec čaká a túži po každom jednom rovnakou láskou, s rovnakým odpustením, s rovnakým priajtím. Ja sa modlím, aby prišiel čas, že to budú vidieť aj tí ľudia, ktorí si myslia, že Boha nepotrebujú alebo, že Boh je pre nich mŕtvy.

Čo ale môžme robiť my? Veľa! To, čo nám Ježiš povedal, aby sme robili. Byť svedkami! Ty sa môžeš modliť, ty môžeš kázať evanjelium, ty môžeš svedčiť svojim životom, že Boh je živý! Máš okolo seba svoju rodinu, svojich priateľov alebo susedov, ktorí cez tvoj život túto lásku a prijatie Nebeského Otca môžu a majú zažiť. Ak ti bude záležať na ľuďoch okolo teba, Boh ťa bude používať a otvárať ti dvere k ich srdciam.

Buď vďačný Bohu za Jeho lásku a odpustenie v tvojom živote a jednoducho to podaj ďalej v moci Ducha Svätého.

Miro Tóth

Pridaj komentár