Nechaj sa plniť Duchom Svätým!

Efezským 5:18  A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení Duchom…

Boh je rovnaký každý deň! On je skala, ktorá sa nepohne na veky! Ak človek uprie svoju dôveru naplno na Neho, nebude nikdy sklamaný. Boh nikdy nechodí neskoro ani nemešká!

Nedovoľ aby tvoje okolnosti ti vykreslili obraz o Bohu. O to presne sa snaží diabol. Kresliť obraz Boha v tvojom srdci pomocou okolností. Ak sa ale rozhodneš dôverovať Kristovi, pretože On povedal… pretože On je stále ten istý… tak potom nastúpiš na cestu viery, ktorá nebude ľahká, ale má zaručene víťazný koniec!

Každý deň Duch Svätý ťa chce naplniť, aby si chodil v Jeho moci. Dovoľ Mu to! Nedovoľ nepriateľovi oberať ťa o vzácnu energiu a čas, aby si pracoval pre Božie kráľovstvo utopený v smútku alebo zbytočnom trápení. Dovoľ Mu, nech ťa plní. Oddeľ si čas, aby Ťa plnil. Pavol napísal veriacim, aby neboli plnení vínom ale Duchom. Dovoľ Duchu ťa plniť do takej miery, že Jeho radosť, láska, pokoj a moc bude premáhať tvoju celú bytosť, tvoju dušu aj tvojho ducha. Nepriateľ nám ponúka mnoho spôsobov ako plniť našu dušu. A mnoho vecí nie je vôbec zlých. Jediný problém je, že nemajú moc priniesť to, čo sľubujú – vzťahy, imidž, autá, technické hračky, kariéra atď.

Ty môžeš ráno vstávať s radosťou v srdci, lebo vieš, že tvoj Boh žije! Môžeš mať pokoj, lebo vieš, že On je tvojou istotou. Môžeš milovať ľudí okolo seba naplno, lebo vieš, že si tak ohromne milovaný!  Neexistuje nič lepšie ako žiť naplnený Duchom Svätý, v blízkosti Božieho srdca.

Dnes sa rozhodni, že sa necháš naplniť Duchom Svätým. Boh ti to ponúka, nemusíš ho presviedčať. Stačí, ak ho budeš hľadať a túžiť po Ňom!

„Duchu Svätý, naplň ma! Prosím Ťa, naplň ma! Naplň ma do takej miery, že môj pohár bude pretekať. Naplň ma, aby svet videl Krista vo mne. Nechcem sa plniť ničím iným, okrem Teba! Amen.“

Miro Tóth

Pridaj komentár