Duchovná DNA

1Moj 24,3-4

  • Abrahámova budúca nevesta (synova manželka) mala pochádzať z jeho krajiny.
    Vizionársky vodcovia hľadajú multiplikáciu. Je jedno, čo robia, stále sa snažia nájsť ľudí, ktorým môžu podať ďalej víziu.
  • Abrahám si prial nevestu, ktorá by bola z jeho príbuzenstva.
    Vizionársky vodcovia sa nebudú snažiť sa každú cenu spojiť každú službu. Duchovná DNA musí jednoducho pasovať.

Otázka

  • Ochotných nasledovníkov človek nenájde na každom rohu. Niekedy ich nevidíme. Kde hľadáš ľudí, ktorým môže podať ďalej víziu?
  • Keď si našiel konkrétnych ľudí, čo robíš preto, aby si týchto ľudí zasiahol víziou?

Pridaj komentár