Ako budovať vzťahy v cirkvi

1 Peter 4:8  A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.

1) Budem prejavovať svoje skutočné pocity – autentickosť.
2) Budem druhých povzbudzovať – vzájomnosť, obojstrannosť.
3) Budem druhých podporovať – súcit.
4) Budem druhým zo srdca odpúšťať – milosrdenstvo.
5) Budem hovoriť pravdu v láske – čestnosť.
6) Priznám si svoje slabosti – pokora.
7) Budem druhých prijímať s ich odlišnosťami – priateľstvo.
8) Nebudem o druhých hovoriť – dôvera.

Pridaj komentár