Zostaň povzbudený

Filipským 2:1  Ak je tedy nejaké potešenie v Kristovi, ak nejaké povzbudenie lásky, ak nejaké účastenstvo Ducha, ak nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie, to robte!

Najľahšia vec na svete je asi vzdať sa. K tomu nepotrebuješ skutočne nič. Všetko o čo sa v živote snažíš, na čom ti záleží, čo ti Boh daroval, to všetko môžeš odložiť na bok a povedať si, že sa vzdávam. Končím. To je najľahšie!

Sú muži a nezriedka vysoko postavení, ktorí kvôli chvíľkovému potešeniu zahodia všetko, čo celý život budovali. Jeden hriech vie zničiť tvoju povesť, ktorú si budoval celý život. K hriechu a k tomu, aby si podľahol diablovmu pokušeniu stačí veľmi málo. Vzdať sa. Vzdať sa svojich hodnôt, svojej viery, svojho presvedčenia ale aj svojich ideálov, vízie a snov. Stojí to námahu človeka budovať a žiť určité hodnoty, žiť svoje presvedčenie, svoje sny. Prečo by sme sa ich mali vzdávať? To diabol, nepriateľ Boha aj človeka chce, aby si sa vzdal.

Najčastejším dôvodom prečo sa človek vzdáva je sklamanie. Sklamanie zo seba, sklamanie z druhých, dokonca sklamanie z Boha. Otázka znie, či je sklamanie správny radca, ako sa v živote rozhodovať? Odpovedz znie – vôbec! Áno, môže sa stať, že sa sklameme sami v sebe, alebo v druhých. Ale ak začíname obviňovať Boha, tak je to jasný znak toho, že vtedy je človek vedľa. Ak človek zažije sklamanie a rozhodne sa v ňom zostať, vydáva sa na cestu, ktorá nikdy nekončí dobre. Božia cesta sa volá Ježiš Kristus, nie sklamanie. Ak dovolíme sklamaniu sa uhniezdiť v srdci, príde čas, skôr či neskôr, že sa vzdáme.

Moderne sa tomu hovorí syndróm vyhorenia (burn out). Človek už nevládze ísť ďalej a radšej sa vzdáva. Je toto Božia vôľa pre kresťana? Aby došiel do bodu, keď nevládze. No, pre niektorých ľudí je to súčasť Božieho zámeru ako premeniť charakter. Boh vedome nechá človeka, aby došiel na dno ľudských síl a spoliehal sa iba na moc Ducha Svätého. Ak takýto človek sa rozhodne hľadať v srdci Pána, tak Pán ho pozdvihne. Vyhorenie prichádza stále preto, lebo človek robí niečo z vlastných síl, na čo nestačí.

Božia vôľa ale nie je, aby cirkev bola plná sklamaných a vyhorených ľudí, ale aby bola plná veriacich, ktorí sa spoliehajú na moc Ducha, nie na svoje schopnosti. Myslím, že si ani neuvedomujeme, ako ďaleko od tejto reality žijeme.

Ako to zmeniť? Buď naplnený Duchom a kráčaj s Ním, ruka v ruke. Postav sa na Božie Slovo, ktoré je večné. Nedaj sa znechutiť ani samým sebou, ani druhými ľuďmi, ani okolnosťami. Nevzdávaj sa! Zostaň povzbudený! Ježiš je na vrchole svojej moci až naveky. On sa nevzdal, aby si sa ani ty nevzdal! Teraz panuje a hovorí ti, že mu je daná všetka moc na nebi aj na zemi! To nie je dôvod na vzdávanie sa! To je dôvod na víťaznú pieseň! Tá ale môže znieť v tvojom srdci iba vtedy, ak tvoje oči sú upreté na toho, ktorému je daná všetka moc na nebi aj na zemi. Nevydávaj sa na cestu sklamania ale zostaň na ceste povzbudenia, pri Ježišovi. A pomôž aj súrodencom okolo seba, aby po tejto ceste kráčali spolu s tebou.

Miro Tóth

Pridaj komentár