Boh kriesi mŕtvych

Žalmy 30:4  Vyviedol si mi dušu z podsvetia, ó Hospodine, navrátil si ma k životu spomedzi tých, ktorí zostupujú do hrobu.

Boh má pre ľudské srdce zdrvujúcu diagnózu – je skrz naskrz skazené (Iz 1,5). Choroba, ktorá robí naše srdce chorým je hrozná, zlá a absolútne deštruktívna. Je to moc smrti… smrť sama. Smrť prebýva v človeku.

Predstavme si ľudské srdce ako rakvu. V tejto rakve je mŕtvola; smrť sama. Rakva môže zvon vyzerať pekne a môže byť vyrobená zo vzácnych materiálov, ale aj tak je v rakve smrť.

Človek cíti, že v jeho srdci (rakve) je niečo, čo by tam v skutočnosti nemalo byť. Po čase sa začne proces rozkladu a smrť sa stáva viditeľnou. Človek by sa rád zbavil tohto nepríjemného stavu, ale otázka je ako?

Na scénu prichádza náboženstvo. Ono sa snaží spraviť rakvu (srdce) schopnou každodenného života. Rakva má byť pekne upravená na nedeľnú bohoslužbu a má sa učiť, čo je Božia vôľa. Rakva (srdce) bude pripravená na prácu, manželstvo a rodinu a všetko, čo život obnáša. Náboženstvo sa snaží ľudí naučiť, ako majú žiť spolu so smrťou bez toho, aby sa človek cítil príliš „stiesnený“.

Tu je ale jeden problém. Náboženstvo zabudlo, že problémom nie je rakva, ale problém je v rakve. Smrť je v srdci ľudí. To, o čo sa náboženstvo snaží, je už vopred odsúdené na neúspech, lebo náboženstvo sa zaoberá vonkajšími rituálmi a nie skutočným problémom človeka – smrťou.

A práve v tomto momente na scénu prichádza Ježiš Kristus. On sa zaoberá s koreňom problému, so smrťou samotnou. On sa nesnaží život človeka spraviť prijateľným, aby sa človek naučil, ako spolunažívať so smrťou. Ježiš kriesi ľudí z mŕtvych. On je vzkriesenie (Ján 11,25)! Tým, že nás Ježiš vzkriesil z mŕtvych a nasťahoval sa do nášho srdca, Boh premení našu rakvu (srdce) na svoj trón. Haleluja!

Teraz smieme žiť, lebo zažívame Boha. Ži život vzkriesenia a nenechaj sa pochovať na cintoríne náboženstva. Boh na nás volá: „Lazar, poď von!“ Namiesto Lazara môžeme dať svoje mená.

V moci Jeho vzkriesenia, s Tebou spojený

Stefan

Pridaj komentár