Chleby

Leviticus 24:5-6  Potom vezmi jemnú múku a upeč z nej dvanásť koláčov; jeden koláč má byť z dvoch desatín éfy. Poklaď ich do dvoch radov, šesť do jedného radu na čistý stôl pred Hospodinom.

Dnes sa pozrieme na stôl s chlebami, ktorý bol vo svätyni. Pýtame sa, aké posolstvo majú chleby, ktoré ležali na stole dnes pre nás?

Bolo dvanásť chlebov – jeden chlieb na každý z kmeňov Izraela.

Každý kmeň mal svoj chlieb. Žiaden kmeň nebral chlieb, ktorý patril druhému kmeňu. V tomto môžeme vidieť, že Boh sa stará o každého jednotlivo. Práve v čase globalizácie, kde len veľkosť naberá na dôležitosti, je táto myšlienka potešením pre jednotlivca.

To ale tiež znamená, že nikto nemusí jesť chlieb svojho blížneho. Tu vidíme duchovnú pravdu o našom Dobrom Pastierovi. On nezaopatruje nikoho s chlebom jeho blížneho; On má chlieb pre každého jednotlivo.

Dnes veľa kresťanov v zboroch nasleduje trend, že človek musí bezpodmienečne mať „ pomazanie“ „pomazaných“, aby mohol ži požehnaný kresťanský život. Pre tých, ktorí sa ženú za takýmto trendom mám dobrú správu. Nemusíš sa hnať za chlebom, ktorý Boh pripravil pre tvojho blížneho. Boh má špeciálny chlieb, osobne, len pre teba.

Chlieb bol z jemne namletej múky

Pšenica musela byť najprv pomletá medzi kameňmi, a týmto získal človek múku pre chleby. To svedčí o tlaku v živote. Veľa kresťanov si rado vychutnáva chlieb zjavenia pri Pánovom stole. Ale ak ide o to, či sme pripravený kvôli chlebu zaplatiť aj cenu, potom radšej necháme Pánov chlieb ležať na Jeho stole. To je jeden z dôvodov, prečo mnohí kresťania idú životom napoly vyhladovaní.

Prosím ťa, pochop túto dôležitú pravdu. Neide o sebavykúpenie alebo  spasenie skrze naše utrpenie. Ale Biblia, aj história, nám zjavuje túto pravdu veľmi jasne. Každý skutočný Kristov nasledovník, bude mletý v Božom „mlyne“; lebo iba tak bude vnútro nášho srdca prečistené. Keď máš práve pocit, že prechádzaš cez taký nebeský „mlyn“, potom buď v pokoji; Boh práve robí vo svojom dieťati niečo dobré.

Chlieb bol bez kvasu

Kvas je symbolom prenikajúcej moci hriechu. Tak ako kvas prenikne celé cesto, taká istá prenikavá je prirodzenosť hriechu. Ježiš hovoril o dvoch druhoch kvasu, ktorých sa majú varovať: kvasu farizejov a kvasu Herodesovho (Mk 8,15).

Kvas farizejov je obraz pre náboženskosť, kvas Herodesov je zasa obrazom pre pokrytectvo. Obidva, náboženskosť aj pokrytectvo majú prenikajúce účinky na naše okolie.

Kvas má tú vlastnosť, že rastie. To sú kresťania, ktorí sa chvália všetkým, iba nie s Kristom a krížom. Sú to ľudia nafúknutý kvasom.

Na zamyslenie

  •  Na ktorom mieste žiješ z chleba svojho blížneho  namiesto toho, aby si zobral svoj vlastný chlieb od Boha?
  • Vieš v ťažkostiach rozoznať len nepriateľa, alebo vieš v tom niekedy vidieť aj Božiu ruku?
  • Na ktorom mieste v tvojom živote je nutné, aby si vyzametal starý kvas?

Pridaj komentár