Dosky svätostánku

2Moj 26:26-29  Ďalej urob priečne laty z akáciového dreva: po päť pre dosky na jednej strane príbytku,  päť priečnych lát pre dosky na druhej strane príbytku a päť priečnych lát pre dosky na zadnú, západnú stranu príbytku; prostredná priečna lata prechádzajúca stredom dosák bude siahať od jedného konca až po druhý. Dosky oblož zlatom a urob zlaté krúžky k nim, do ktorých sa zastrčia priečne laty; priečne laty oblož zlatom.

Ďalšou súčasťou svätostánku boli dosky a aj v nich môžeme vidieť Krista. Text nám hovorí, že dosky boli spojené piatimi priečnymi latami alebo zásuvkami. Dosky sú obraz tých, ktorí sú znovuzrodení. Tak ako boli dosky spojené a budovali stánok, tak budujú Božie deti Božiu cirkev. Prvé štyri zásuvky, s ktorými boli dosky spojené, chcem porovnať s tým, čo nás v cirkvi spája: apoštolské (biblické) učenie, spoločenstvo, lámanie chleba (večera Pánova) a modlitba. Keď tieto štyri spojivá v zbore chýbajú, tak zbor nemá žiadnu súdržnosť, a je na ceste k rozkladu.

Dosky stánku boli ale spojené piatimi zásuvkami. Strednú zásuvku by som prirovnal k srdcu tohto spojenia – ku Kristovi. Každá doska  musela byť opracovaná samostatne. A napriek tomu sa musel dávať pozor na rozmery, aby prostredná zásuvka prešla stredom dosák. Nemohla byť jedna doska vyššia alebo širšia; muselo to byť presne nastavené.

Naša rôznorodosť je len vtedy na požehnanie, keď Kristus je ten spájací stred. Môžeme mať iné názory na vedľajšie veci, ale ten stred musí byť ten istý – Kristus v nás.

Niekto povedal, že čím viac sa približujeme ku Kristovi, tým viac sa približujeme jeden k druhému. Je to ako keď dvaja ľudia lezú na rovnakú horu z rôznych strán. Na začiatku sú od seba vzdialení. Ale čím bližšie sú k vrcholu, tým bližšie sú aj sebe; na vrchole hory sú nakoniec spolu.

Na zamyslenie

  • Žiješ v spojení? Si ty takéto spojivo pre niekoho?
  • Približuješ sa ku Kristovi? Približuješ sa aj k svojim súrodencom?

Pridaj komentár