Uprostred pôstu…

Žalmy 109:24  Kolená sa mi podlamujú od pôstu a telo bez oleja mi schudlo.

Tento verš zažívame viacerí na vlastnej koži. Ak sa ti podlamujú kolená z pôstu, tak si biblický. 🙂 Ak zažívaš telesnú nepohodu, tak vedz, že Ježiš ju zažíval tiež. Duch Svätý ho viedol na púšť, aby po návrate z pôstu a pokúšania vstúpil do služby v moci Ducha.

Ak sa vzdáme jedla kvôli hľadaniu Boha, ak sme ochotní vo viere obetovať to, čo je nám prirodzené a vzdať sa viditeľného pre neviditeľné, tak Boh je ochotný uvoľniť svoje zdroje, svoje zásobárne, svoje požehnanie.

Prečo postíme? Lebo Boh je naša odplata a celým srdcom tomu veríme. Robíme to pre Jeho kráľovstvo. Boh nás chce požehnať, chce naplniť naše potreby. Chce nás uzdraviť na duši aj tele, chce nás aj zaopatriť a naplniť nás radosťou. Chce nás premeniť, aby nás mohol viac a efektívnejšie používať v tomto svete ako svojich vyslancov. S touto túžbou prikladáme pôst k našim modlitbám.

Prajem nám vytrvalosť v modlitbách a pôste. Našou vytrvalosťou dosiahneme zasľúbenia.

Pridaj komentár