Motto pôstu

Žalmy 37:4-7  Kochaj sa v Hospodinovi, a dá ti žiadosti tvojho srdca. Uvaľ na Hospodina svoju cestu a nadej sa na neho, a on učiní. A vyvedie tvoju spravodlivosť ako svetlo a tvoj súd ako poludnie. Mlč Hospodinovi a čakaj na neho!

Pridaj komentár