Umývadlo v predsieni svätostánku

V nádvorí stánku stalo umývadlo, v ktorom si museli kňazi umývať ruky a nohy predtým, než smeli vykonávať svoju službu (2 Moj 30,17-21). Umývanie nebolo dobrovoľné, ale povinné! Ak kňaz nedodržal tento predpis, musel zomrieť (2 Moj 30,21). Takže môžeme vidieť, že umývadlo nebolo dekoračný predmet. Bol neoddeliteľnou súčasťou bohoslužby.

Možno sa niekto pýta, prečo bolo to umývadlo také dôležité? Človek už predsa obdržal odpustenie hriechov pri obetnom oltári. Tak prečo ešte umývadlo? Umývadlo sa staralo o čistotu kňazov. V ňom sa nesmeli umývať obyčajní ľudia. Neide tu o očistenie od hriechu ale ostať čistý pred hriechom. Prenesene môžeme povedať, že neide o moc hriechu ale o skutok hriechu.

Ako Božie deti sme všetci ustanovení do kňazskej služby a potrebujeme tiež denné očistenie v umývadle Božieho Slova (Ef 5,26). Na jednej strane sme Božími kňazmi, ale tiež na strane druhej sme Božie deti. Kňazi a deti. Tu dochádza k napätiu. Ako kňazi chceme službu vykonávať vo svätosti. Ale ako deti robíme veci, ktoré deti robia radi; a človek sa ušpiní.

Veľa kňazov nemôže vykonávať svoju službu v plnej moci, pretože ich hriech okráda o moc a autoritu. Služba je slabá a bez života. Človek možno urobil ako kňaz všetko správne, všetko je urobené tak, ako Boh povedal. Problém je, že ako dieťa spadol do „mláky“, a priniesol si túto špinu do kňazskej služby. A keďže Boh vie, že ako deti niekedy padneme do blata hriechu, postaral sa vo svojej milosti o naše očistenie – vodný kúpeľ v Jeho Slove. Toto očisťujúce Slovo je sám Ježiš Kristus (ján 1,1). On nás čistí skrz na skrz, hlboko v našom bytí (Žid 4,12). Čistí nás cez svoju pravdu a milosť (Ján 1,17).

Keď spozoruješ, že ti chýba sviežosť, ktorá má nadprirodzene občerstvovať tvoj život a službu, potom ťa Boh volá k umývadlu. A to denne. Keď neprichádzame k umývadlu denne, tak povstáva nebezpečenstvo, že smrť získava viac a viac moci v našom živote; podľa toho bude tiež vyzerať náš život a služba.

Zober si práve teraz čas a choď k umývadlu. Ponor svoje srdce v Božom umývadle Slova a viď ako osviežujúco to bude na tvojho vnútorného človeka pôsobiť. Nenechaj sa ničím a nikým odradiť; chop sa teraz iniciatívy a ponor sa do Slova.

Na zamyslenie

  • Kde si všímaš, že je v tvojom živote a službe „neporiadok“?
  • Je umývadlo Slova pre teba niečo pravidelné alebo skôr výnimkou?
  • Čo môžeš spraviť, aby si sa pravidelne ponoril do Božieho Slova?

Pridaj komentár