Pôst 2013

Joel 2:12  Teraz však – znie výrok Hospodinov – vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom!
Matúš 17:21  Tento rod (démonov) nevychádza ináč, len s modlitbou a pôstom.

Drahí súrodenci, od 6.1.2013 do 26.1.2013 túžime mať ako zbor spoločný pôst. Túžime hľadať Pána celým srdcom, lebo veríme, že sa dáva nájsť tým, ktorí ho hľadajú. Preto chceme rok 2013 zasvätiť týmto pôstom Pánovi. Chceme prosiť o požehnanie na naše životy, rodiny, zbor aj ľudí okolo nás.
Ježiš povedal, že niektoré démonické moci nebudú odstránené len modlitbou a pôstom. Túžime vidieť prielom v oblasti zdravia, financií, vzťahov v cirkvi, vyslobodenia zo závislostí, atď.

Povzbudzujem ťa, aby si sa pripojil, vierou. Či si na Slovensku, Nemecku, Anglicku, Belgicku, Amerike alebo kdekoľvek na planéte, pripoj sa vo viere k nám. Verím, že ak sa zjednotíme vo viere pred Pánom, zažijeme Božiu Slávu. Na blogu budeme uverejňovať počas celého pôstu informácie a slová povzbudenia, ktoré ti pomôžu v pôste.

Ak bude k tebe Pán hovoriť, prosím, aby si sa podelil so slovom alebo svedectvom.

Pridaj komentár