Bude 21.12.2012 koniec sveta?

1 Tesalonickým 5:1-2  Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, lebo sami dobre viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci.

IMG_9392Pred pár dňami som stretol svojho starého známeho, ktorého som nevidel vyše 10 rokov. Bolo to veľmi milé a radostné stretnutie. Na konci sa spýtal, či je to pravda, že 21.12. bude koniec sveta. Pýtal sa preto, lebo jeden jeho kolega dal v práci výpoveď ku dňu 21.12.; lebo sa ide schovať. Povedal som mu, že koniec sveta raz isto príde a každý musí byť pripravený sa stretnúť so svojim Stvoriteľom, ale 21.12. koniec sveta určite nebude. Prečo som si taký istý?

Je pravda, že nikto nevie, kedy Ježiš príde. Príchod Ježiša a koniec existencie tohto sveta sú dve rozličné veci. On môže prísť dnes, zajtra alebo dokonca aj toho 21.12.2012. Aj keď Ježiš príde, koniec sveta nenastane. Ak by ľudia čítali Bibliu, vedeli by, aký koniec tento svet čaká. Biblia nám neukazuje presné chronologické udalosti a už vôbec neuvádza konkrétny dátum. Ľudia, veriaci či neveriaci, stále sa zaujímali o koniec sveta. Učeníci sa pýtali Ježiša, kedy už nastolí kráľovstvo… a tu je kľúč k posledným dňom. Neleží v mayskom kalendári ani vo všelijakých iných proroctvách, ktoré boli inšpirované démonickými vplyvmi, ako Nostradamus alebo Sibyla, ale leží v tom, čo povedal samotný Tvorca vesmíru o posledných udalostiach.

Vieme určite, že príchodom Krista koniec sveta nenastane. Príchodom Krista začne najlepšia éra ľudstva na planéte Zem. Vieme tiež, že pred Jeho príchodom, bude táto planéta zažívať prírodné katastrofy, ktorých sme už svedkami. Národ povstane proti národu, budú vojny a zvesti o bojoch. Viac než kedykoľvek predtým v dejinách sme svedkami vojen a konfliktov a terorizmu prostredníctvom internetu a televízie. Sme súčasťou týchto konfliktov nepriamo v našej obývačke. Ale toto všetko, ešte nie je koniec sveta. Na konci tohto obdobia povstane človek, antikrist, ktorý na krátky čas zdanlivo prinesie pokoj a prosperitu do sveta. Svoju pravú tvár však ukáže naplno, keď bude zabíjať Židov aj kresťanov. To všetko Ježiš opisuje ako pôrodné bolesti pred najočakávanejšou udalosťou v dejinách ľudstva. Na túto udalosť čakajú potomkovia Abraháma už tisícročia – Mesiáš sa ujme vlády nad Zemou.

Počas histórie bolo niekoľko „tutových“ dátumov konca sveta. Ani raz sa koniec sveta nekonal. Čokoľvek sa 21.12.2012 stane, určite to nebude koniec sveta.

Zamýšľam sa nad jednoduchou otázkou. Ako to, že ľudia, ktorí o sebe tvrdia, že sú súčasťou modernej civilizácie, ktorá suverénne tvrdí, že Boh nie je, že Boha nepotrebuje, ako to, že veria a sú paralyzovaní strachom z dávneho „proroctva“ starovekej, na dnešné pomery aj zaostalejšej, civilizácie? Myslím, že odpoveď sa skrýva v nás, v našej ľudskej prirodzenosti. Niekde veľmi hlboko každý človek vie, že Boh existuje a strach zo smrti, strach, čo bude potom, je toho dôkazom.

Buď pripravený stretnúť sa so Ježišom tvárou v tvár a nemusíš sa báť ani konca sveta. To, čo vidíme v dnešných dňoch robiť rôznych mystikov a prívržencov hnutia New Age, alebo vyznávačov UFO – zhromažďujú sa na konkrétne miesta, skrývajú sa v jaskyniach, čakajú na zjavenie sa niečoho alebo niekoho veľkého, nie je nič iné, ako uctievanie. Neuctievajú však živého Boha, ale démonické mocnosti, ktoré aj stoja za celým týmto fenoménom 2012. Nevedomky, alebo aj vedomky, otvárajú démonom a ich aktivite dvere.

Modlime sa za ľudí okolo nás, prikryme ich svojimi modlitbami, krvou Baránkovou. Využime a obráťme aj túto vec na evanjelizáciu a prinesme takto nádej a Boží život do životov našich blízkych, susedov, kolegov aj celkom neznámych ľudí. Ak poznáš ľudí vo svojom okolí, ktorí potrebujú pomoc, zdieľaj s nimi aj tento príspevok.

(foto Robo Čulka)

Pridaj komentár