Oslobodenie od cigariet

Milí bratia a sestry, chcela by som sa s vami podeliť so svedectvom, čo Boh urobil v mojom živote.

Začalo to najprv chcením od Boha. Každým dňom bolo moje chcenie väčšie a väčšie, no vždy keď som počula sa druhých modliť a vyznávať Bohu lásku, tak ja som to nevedela povedať, lebo som stále fajčila. Láska k Bohu ma viedla ku konečnému rozhodnutiu, odovzdať to Bohu.

Jedného dňa, keď sme boli na mládeži, tak vedúci mládeže (Leo) vnímal na modlitbách, že práve teraz mám odovzdať cigarety Bohu. Následne sa za mňa mládežníci začali modliť a vtedy som pocítila, že som oslobodená. Na ďalší deň ránom som necítila potrebu ani chuť si zapáliť. Síce prvý týždeň bol pre mňa veľmi ťažký, ale tiež vďaka bratom a sestrám, ktorí na mňa v modlitbách mysleli, som to zvládala dobre.

Týmto vás chcem povzbudiť, aby ste vytrvali v každom jednom boji vo vašom živote, a aby ste zostali verní Bohu, pretože veriť Bohu sa oplatí. Za to všetko ďakujem Bohu, ale aj mojim súrodencom v Kristovi.

Ďakujem.

Vaša sestra Sandra

Pridaj komentár