Ježiš je v lone svojho Otca

Ján 1:18  Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) známym učinil.

Verím, že lono nebeského Otca je jediné miesto, na ktorom Ježiš nestojí na svojich vlastných nohách; je úplne nesený lonom svojho Otca.

Ježiš, Stvoriteľ všetkých vecí (Kol 1,16), nie je pri Bohu v prvom rade Stvoriteľ (samozrejme aj to), ale Syn svojho Otca. Ján píše, že Ježiš v lone svojho Otca je, nie bol. Takže nepopisuje žiaden stav, ktorý je pre Ježiša minulosťou, alebo niečo, čo bolo jednorazové, jedinečné. Je to trvalý stav. To popisuje neustálu závislosť Syna na Otcovi. (Pr 8,29-30)

On nám Ho zjavil. Pre slovo „známym učinil“, používa NZ slovo „exegezato“, z ktorého my máme slovo exegéza. (Exegéza znamená vysvetlenie, výklad, interpretácia nejakého textu.) Ježiš nám dáva božskú exegézu o bytí Otca, čo konkrétne znamená, že nám vysvetlil Otca a vysvetlil nám Jeho vôľu vo svetle Ducha Svätého.

Na premýšľanie

Si unavený? Cítiš sa preťažený? Potom môže byť, že už príliš dlho stojíš na svojich nohách. Mal by si si nájsť čas a sadnúť si do lona svojho Otca. Tam je miesto pre každého… a práve teraz, v tejto chvíli aj pre teba…

Stefan

Pridaj komentár