Dôvod k spevu

Žalm 30:12-13  Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou, aby Ťa moja duša ospevovala a neumĺkla.

Sú rána, keď človek vstáva a vôbec mu nie je do spevu. Sú dni, keď sa zdá, že všetko ide nejako opačne ako by malo. Sú večery, keď líhame do postele a zármutok alebo stiesnenosť nám vytrvale klope na srdce.

Práve v takýchto chvíľach, viac než kedykoľvek predtým, si potrebujeme uvedomiť, čo pre nás Ježiš Kristus spravil. Práve v takýchto chvíľach náš Otec v nebi chce, aby sme sa postavili vo viere na Jeho Slovo, na Jeho zasľúbenia. Nie vždy je to ľahké. Ale vždy sa to oplatí.

V takýchto chvíľach sa pýtam sám seba: „Prečo si smutný? Aký máš dôvod? Prečo si smutná duša moja?“ Väčšinou zistím, že dôvody, ktoré mám, sú nepriateľovým útokom na môj život s Ježišom. Vidím seba, môj charakter, moje reakcie, moju službu vo svetle pekla, nie neba. Alebo niekedy jednoducho príde len bezdôvodný pocit smútku. Keď si ale položím otázku aký dôvod na to mám, viem, že mám čo do činenia s nepriateľom.

Jediná biblická reakcia je sprotiviť sa diablovi a neuveriť jeho lži. Naopak, ak vtedy naplním svoje ústa chválou a vyznávaním kto som v Kristovi, pokoj a radosť naplní moje srdce.

Boh totiž v Kristovi zobliekol z nás špinavé rúcho hriechu, rúcho smútku a depresie. Obliekol nás do nového rúcha, dal nám nový život a novú budúcnosť a s týmto nás naplnil radosťou. Naša duša môže spievať a radovať sa! Preto Dávid hovorí svojej duši, aby chválila Boha. Aj ja musím niekedy hovoriť svojej duši: „Chváľ Boha!“. Naša duša dostala schopnosť aj dôvod spievať Bohu. Naše pocity však majú tendenciu zabúdať na to, čo Ježiš pre nás spravil. Preto povzbuď, v Duchu Svätom, sám seba, svoju dušu chváliť Pána.

Nenechaj svoju dušu zmietať v smútku, alebo sedieť spútanú vo smútočnom vreci. Veď Boh ťa oslobodil, očistil, daroval ti nový život, nové rúcho a opásal ťa radosťou. Radosť bude pevne držať tvoje nové rúcho, tvoju novú identitu v Kristovi. On ti rozviazal rúcho smútku, ty ho musíš odhodiť! Uver tomu a naplň svoje ústa piesňou, ktorá neustane.

„Otče, ďakujem, že si mi v Kristovi rozviazal rúcho smútku a opásal si ma opaskom radosti. Ja dnes odhadzujem každý nepriateľov zármutok, ktorý ma chce znovu zviazať pod bremeno smútku a hriechu. Ja sa rozhodujem Ťa chváliť a spievať Ti celou svojou dušou!“

0 Replies to “Dôvod k spevu”

Pridaj komentár