Lepšia cesta

1 Korintským 12:31  Snažte sa však o vyššie dary! A ja vám ukážem ešte lepšiu cestu!

Dnešná cirkev potrebuje dary milosti viac než kedykoľvek predtým. Nie je pravda, že dary Ducha Svätého boli len pre prvú cirkev. Dary Ducha sú nástroje, ktorými Boh vystrojuje svoju cirkev, aby tá následne vedela efektívne naplniť poverenie, ktoré Boh jej dal. A že to nie je jednoduchá alebo nejaká obyčajná práca, zisťuje každá generácia kresťanov. Bez týchto darov, by to bolo nemožné. Boh pokrstil cirkev na Letnice svojim Duchom a vylial svoje dary. A robí to dodnes. Cirkev nutne potrebuje mať hojnosť darov milosti, nie nedostatok.

V dnešnom svete je na jednej strane evolučný ateizmus, ktorý presviedča ľudí, že nič duchovné alebo nemateriálne neexistuje, že neexistuje Boh, neexistuje Stvoriteľ, neexistujú zázraky ani žiaden posmrtný život. Žijeme tiež v „kresťanskej“ Európe, kde, ako sa zdá, je väčšina ľudí zaočkovaná náboženstvom proti skutočnému kresťanstvu, proti osobnému vzťahu so Stvoriteľom. Moc Božia je rozprávkou pre ľudí. Veď ak nie som moslim, som kresťan, nie?  Na druhej strane je množstvo náboženských kultov a siekt, ktoré vyzdvihujú sebaspasenie, sebazdokonalenie alebo prezentujú ľuďom „duchovno“, ktoré je ale zjavne okultné a démonické. Uprostred toho je cirkev, ktorá hlása evanjelium. My potrebujeme dary, my potrebujeme zázraky, my potrebujeme rozlišovanie duchov.

Zbor v Korinte, ktorému Pavol píše, nemal žiaden nedostatok v nijakom dare milosti. Haleluja! V čom mal ale nedostatok, bol spôsob, akým tieto dary veriaci používali. To už nie je haleluja. V tom bola, mierne povedané, katastrofa! Trinásta kapitola v 1 liste Korinťanom je centrum tohto listu. Pavol učí veriacich v Korinte, ako správne používať potenciál Ducha Svätého, ktorý prijali. Učí ich, ako majú používať dary, ako má vyzerať ich zhromaždenie a láska je cesta, je Boží spôsob ako žiť a slúžiť v cirkvi svojimi darmi.

Dnešná cirkev potrebuje viac než kedykoľvek predtým správnu cestu, ako s týmito darmi narábať. Láska je totižto sila, moc Božia, ktorá formuje naše charaktery. Láska je koryto pre rieku darov Ducha. Ak dovolíme, aby sa rieka vyliala, voda spôsobí viac škody, ako úžitku. Pýcha človeka vie spraviť z Božieho požehnania pohromu. Preto je láska lepšia cesta. Preto je láska tá jediná správna cesta, ktorou môže byť cirkev zdravo budovaná.

Láska k Bohu a láska k človeku. Láska nechce ublížiť, ale požehnať. Človek, ktorý jedná v láske má na pamäti, že svojim darom má slúžiť, má byť požehnaním. Vie, že darom nemá panovať, ani sa nad druhých povyšovať, akoby ho ten dar robil výnimočným. Dary Boh nedal na sebaprezentáciu ani na manipuláciu ani na vystatovanie. To všetko sú cesty toho zlého – pýcha, panovať, ponižovať. Láska ale takto nejedná. Lebo Boh je láska a On takto nejedná.

Rozmýšľaj nad tým, ako používaš svoj dar pre budovanie cirkvi. Rozhodni sa, že tieto dary budeš používať na budovanie tela Kristovho a to tým najlepším spôsobom – službou lásky. Modlime sa, aby sme boli ako cirkev naplnení darmi Ducha Svätého, aby nám nechýbal žiaden dar milosti ani tá lepšia cesta.

„Otče, naplň svoju cirkev svojim Duchom, nech nám nechýba žiaden dar milosti. Chcem naplniť Tvoje poverenie, Tvojim spôsobom. Preto sa rozhodujem, že budem láskavý človek, ktorý používa dary v láske na požehnanie druhých.“

Pridaj komentár