Kde sa stretávame


Košice
Devleskero Kher – Boží Dom
Jesenského 21/A, 04001, Košice

Bohoslužba – Nedeľa o 10.00 hod.
Modlitebná skupinka – Streda o 18.00 hod.

Kecerovce
Modlitebná skupinka – Utorok o 18.00 hod.
Skupinka – Štvrtok o 18.00 hod.