Nahrávky z BTC Sinaj


BTC Sinaj, Téma – Učeníctvo, 5-6.2.2016, Nitra


Friedhelm a Elke Holthuis, BTC Sinaj, 20-21.11.2015, Nitra


31.5.-1.6.2013 FRANK UPHOFF – Služba v moci Ducha Svätého

         3-5.10.2013 HARTMUT KNORR – Mentoring

3-5.7.2014 RICHARD KRÜGER –  Zjavenie Jána

         29.-31.1.2015 FRANK UPHOFF – Posolstvo obnovenia v malých prorokoch

25-27.9.2015 Ingolf Ellssel (BTC Nitra) Novozmluvné kňažské pomazanie