Nahrávky z BTC Sinaj


Uwe Maurischat, Horlivá modlitba, 25-26.11.2016, Nitra


BTC Sinaj, Téma – Učeníctvo, 5-6.2.2016, Nitra


Friedhelm a Elke Holthuis, Budovanie a rast zboru, 20-21.11.2015, Nitra


Ingolf Ellssel, Novozmluvné kňažské povolanie, 25-27.9.2015, Nitra